Regulamin - GRAND PRIX HRUBIESZOWA - 2022r

 1. Cel imprezy:
  • Popularyzacja masowego kolarstwa i czynna forma wypoczynku
  • Promocja miasta Hrubieszowa
  • Promocja Lubelszczyzny
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach" 22-500 Hrubieszów ul.Ciesielczuka 2 Tel. 84 696-23-81
 3. Termin i miejsce:
  • I Czasówka - 01.05.2022r Kryłów - Czumów 15km
  • II Czasówka - 05.06.2021r Mircze - Kryłów - Czumów 25 km
  • III Czasówka - 10.07.2021r Maziarnia - Hrubieszów 15 km
  • IV czasówka - 28.08.2021r Białopole - Hrubieszów 23,5 km
   - Charakterystyka trasy: teren płaski, nawierzchnia asfaltowa (stan b. dobry)
 4. Zgłoszenia i zasady uczestnictwa:
  • W wyścigu mogą brać udział kolarze zrzeszeni i niezrzeszeni (licencja nie obowiązuje)
  • Zapisy odbywać się będą w dniu zawodów godz. 9.00-10.45 przy hali HOSiR lub na starcie do godz. 11:00
  • Start o godz. 11.15
 5. Sposób przeprowadzania zawodów:
  • Jazda indywidualna na czas
  • Zawodnicy startują co 1 min.
  • Kolejność startujących będzie losowana
  • Wyścig odbywać się będzie przy ruchu częściowo ograniczonym, prawą stroną jezdni bez przekraczania osi jezdni, obowiązują przepisy ruchu drogowego
 6. Kategorie wiekowe:
  • Kategoria 0 - wiek 18-29 lat i rocznik 2004-1993
  • Kategoria I - wiek 30-39 lat rocznik 1992-1983
  • Kategoria II - wiek 40-49 lat rocznik 1982-1973
  • Kategoria III - wiek 50-59 lat rocznik 1972-1963
  • Kategoria IVa - wiek 60-64 lat rocznik 1962-1958
  • Kategoria IVb - wiek 65-69 lat rocznik 1957-1953
  • Kategoria V - wiek 70 lat wzwyż rocznik 1952
  • Kategoria Kobiety bez limitu wiekowego
  • Najlepszy zawodnik z Hrubieszowa
 7. Postanowienia końcowe:
  • W zawodach Grand Prix będzie prowadzona punktacja
   • Punktowane będą starty indywidualne (cztery starty)
   • Punktacją objęte będą wszystkie miejsca w kategoriach wiekowych
   • Im - 12pkt, IIm - 10pkt, IIIm - 8pkt, IVm - 7pkt, Vm - 6pkt, VIm - 5pkt, VIIm - 4pkt, VIIIm - 3pkt, IXm - 2pkt, Xm i każdy kto ukończy - 1pkt
   • Suma punktów z wszystkich startów wyłoni zwycięzcę
  • Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii będą nagrodzone pucharami, zwycięzca kategorii nagrodą rzeczową (po każdym starcie)
  • Miejsca 1-6 dyplomy
  • Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają wodę do picia i gorący posiłek
  • Obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł
  • Zwycięzcy w punktacji ogólnej otrzymają nagrody rzeczowe
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu
  • Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
   Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach
  • Niepełnoletni zawodnicy do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach
  • Wszyscy uczestnicy zostają ubezpieczeni przez organizatora (OC, NW)
  • Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Hrubieszów Na Rowerach”
  • Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje regulamin w czasie epidemii

 

Uczestnicy GP obowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń organizatorów.

W czasie GP obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i narkotyków.

Inne informacje można uzyskać w siedzibie stowarzyszenia 
Hrubieszów, ul.Ciesielczuka 2 /HOSiR/, tel. 84 696-23-81
Komandor rajdów: Tadeusz Romaszko, tel. 505-735-101


Regulamin - GRAND PRIX HRUBIESZOWA - 2021r

 1. Cel imprezy:
  • Popularyzacja masowego kolarstwa i czynna forma wypoczynku
  • Promocja miasta Hrubieszowa
  • Promocja Lubelszczyzny
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach" 22-500 Hrubieszów ul.Ciesielczuka 2 Tel. 84 696-23-81
 3. Termin i miejsce:
  • I Czasówka - 01.05.2021r Teratyn - Hrubieszów 15km (odwołana z powodu obostrzeń pandemicznych)
  • II Czasówka - 06.06.2021r Białopole - Hrubieszów 23 km
  • III Czasówka - 04.07.2021r Maziarnia - Hrubieszów 15 km
  • IV czasówka - 29.08.2021r Kryłów - Hrubieszów 18 km
   - Charakterystyka trasy: teren płaski, nawierzchnia asfaltowa (stan b. dobry)
 4. Zgłoszenia i zasady uczestnictwa:
  • W wyścigu mogą brać udział kolarze zrzeszeni i niezrzeszeni (licencja nie obowiązuje)
  • Zapisy odbywać się będą w dniu zawodów godz. 9.00-10.45 przy hali HOSiR lub na starcie do godz. 11:00
  • Start o godz. 11.15
 5. Sposób przeprowadzania zawodów:
  • Jazda indywidualna na czas
  • Zawodnicy startują co 1 min.
  • Kolejność startujących będzie losowana
  • Wyścig odbywać się będzie przy ruchu częściowo ograniczonym, prawą stroną jezdni bez przekraczania osi jezdni, obowiązują przepisy ruchu drogowego
 6. Kategorie wiekowe:
  • Kategoria junior - wiek 19 lat i młodsi rocznik 2002
  • Kategoria 0 - wiek 20-29 lat i rocznik 2001-1992
  • Kategoria I - wiek 30-39 lat rocznik 1991-1982
  • Kategoria II - wiek 40-49 lat rocznik 1981-1972
  • Kategoria III - wiek 50-59 lat rocznik 1971-1962
  • Kategoria IVa - wiek 60-64 lat rocznik 1961-1957
  • Kategoria IVb - wiek 65-69 lat rocznik 1956-1952
  • Kategoria V - wiek 70 lat wzwyż rocznik 1951
  • Kategoria Kobiety bez limitu wiekowego
  • Najlepszy zawodnik z Hrubieszowa
 7. Postanowienia końcowe:
  • W zawodach Grand Prix będzie prowadzona punktacja
   • Punktowane będą starty indywidualne (cztery starty)
   • Punktacją objęte będą wszystkie miejsca w kategoriach wiekowych
   • Im - 12pkt, IIm - 10pkt, IIIm - 8pkt, IVm - 7pkt, Vm - 6pkt, VIm - 5pkt, VIIm - 4pkt, VIIIm - 3pkt, IXm - 2pkt, Xm i każdy kto ukończy - 1pkt
   • Suma punktów z wszystkich startów wyłoni zwycięzcę
  • Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii będą nagrodzone pucharami, zwycięzca kategorii nagrodą rzeczową (po każdym starcie)
  • Miejsca 1-6 dyplomy
  • Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają wodę do picia i gorący posiłek
  • Obowiązuje wpisowe w wysokości 40 zł (od kat. 0 wzwyż)
  • Zwycięzcy w punktacji ogólnej otrzymają nagrody rzeczowe
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu
  • Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
   Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach
  • Niepełnoletni zawodnicy do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach
  • Wszyscy uczestnicy zostają ubezpieczeni przez organizatora (OC, NW)
  • Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Hrubieszów Na Rowerach”

 

Uczestnicy GP obowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń organizatorów.

W czasie GP obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i narkotyków.

Inne informacje można uzyskać w siedzibie stowarzyszenia 
Hrubieszów, ul.Ciesielczuka 2 /HOSiR/, tel. 84 696-23-81
Komandor rajdów: Tadeusz Romaszko, tel. 505-735-101

 


 

Regulamin rajdu rowerowego Stowarzyszenia „Hrubieszów Na Rowerach”

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 • Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie Rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem
 • Udział w Rajdzie jest bezpłatny
 • Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach
 • Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych
 • Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie
 • Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna
 • Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie

 

 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 

 • Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem
 • Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu
 • Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku
 • W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie
 • Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność

 

Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe

Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!

 

Na trasie zabrania się:

 

 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających
 • Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych
 • Niszczenia przyrody
 • Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna
 • Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora

 

 

Odpowiedzialność organizatora:

 

 • Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników
 • Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników

 

 

Postanowienia końcowe:

 

 • Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora
 • Zgłoszenie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegani
 
 

 

 


 

Mistrzostwa Miasta Hrubieszowa  w Kolarstwie /jazda parami na czas - mężczyzn/ Hrubieszów 12 września 2021r.

 

 1. Cel imprezy
  • Popularyzacja kolarstwa szosowego i aktywizacja społeczeństwa.
  • Wyłonienie najlepszych zawodników.
  • Rozpowszechnianie amatorskich zawodów kolarskich w  powiecie hrubieszowskim i w Polsce.
 2.  organizator
  • Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach”
  • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i RekreacjI
 3. Termin i miejsce zawodów
  • Wyścig zostanie rozegrany 12 września 2021r. na trasie:
  • Czumów – Kryłów - Czumów
  • Start   godz. 11:15 / Czumów 200 m przed wieżą widokową /nawrót w Kryłowie/
  • Meta Czumów 100 m przed wieżą widokową
  • Długość trasy – 30 km
  • Wyścig odbędzie się niezależnie od pogody.
 4. Złoszenie
  Zgłoszenia przyjmowane  w biurze wyścigu tj. w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dniu zawodów w godz. od 9:00 do 10:45
 5. Uczestnictwo

  Prawo startu w zawodach mają zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat, zawodnicy z licencjami Masters, zawodnicy bez licencji i kolarze turyści. Drużynę tworzy 2 zawodników. Drużyny startują w odstępach 1 minutowych. Wpisowe do zawodów wynosi 80 zł od drużyny. Niepełnoletni zawodnicy do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Każdy zawodnik dorosły startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.Do startu zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy z założonym kaskiem ochronnym. Dopuszcza się do udziału rowery specjalistyczne z kierownicą czasową .

 6. Zasady rozegrania zawodów

  Wyścig odbędzie się na trasie przy częściowo zamkniętym  ruchu drogowym.

  Uczestników wyścigu obowiązują przepisy kodeksu drogowego i ruch prawostronny.

  Rywalizacja odbędzie się z podziałem na grupy wiekowe.

  I grupa – do 100lat /suma lat 2 zawodników/

  II grupa – ponad 100 lat /jw./

  Każdy uczestnik musi posiadać nr startowy na kierownicy z przodu i na ramie przy widelcu. Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol.
   
 7. Program zawodów

  Godz. 9:00 – 10:45 – przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów /HOSiR /

  Godz.10:50 – odprawa techniczna i otwarcie zawodów

  Godz. 11:15  start  Czumów

   Godz. 13:00  zakończenie zawodów,  wręczenie pucharów i nagród /HOSiR/
 8. Nagrody

  Miejsca 1 – 3  puchary dla drużyn w obu kategoriach wiekowych.
  Nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn w obu kategoriach wiekowych.
   

 9. Postanowienia końcowe

  Każdy uczestnik otrzyma wodę mineralną i posiłek regeneracyjny.

  Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane

   z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora i  jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

  Każda drużyna ma prawo zgłosić samochód techniczny jadący za drużyną

  z sędzią technicznym Stowarzyszenia HNR.

  Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku lub kolizji, nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Swoim podpisem zapewniam,  że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie siły wyższej.

  Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność / w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów/.

  Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu z sędzią głównym wyścigu.

  Wszyscy uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni OC, NW.

  Osobą odpowiedzialną za w/w imprezę jest  Tadeusz Romaszko 505735101

 

 


 

 

 

Skład zarządu "Hrubieszów Na Rowerach" w roku 2021:

Prezes - Tadeusz Romaszko

V- ce Prezes - Wojciech Stefaniak

Skarbnik - Marek Kuźniarski

Sekretarz - Jan Zderkiewicz

Członek - Artur Landman

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Andrzej Puzio

Członek - Urszula Watras

Członek - Stefan Sobolewski

Założyciele Stowarzyszenia:

Tadeusz Romaszko
http://www.hrubieszownarowerach.pl/images/tadeusz_romaszko.jpg
Marek Watras
http://www.hrubieszownarowerach.pl/images/marek_watras.jpg

Stowarzyszenie Hrubieszów na rowerach (c)2020, Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem